Samoborska cesta 118b, 10000 Zagreb

Ostala osiguranja

Pogledajte i ostale police osiguranja dostupne u našoj ponudi, kao što su npr. osiguranje usjeva, lomovi stroja, osiguranje životinja, brodova, bicikla, od menadžerske odgovornosti itd…

01 3496 916 DOGOVORITE SASTANAK

Osiguranje imovine pravne osobe

Svaki poduzetnik svjestan da postoje različite opasnosti u poslovanju, te kao pravi gospodarstvenik prenosi dio rizika na osiguravajuće društvo, kroz osiguranje svoje imovine.

 • osiguranje od požara i nekih drugih rizika
 • osiguranje od potresa
 • osiguranje od provalne krađe i razbojstva
 • osiguranje stakla od loma
 • osiguranje strojeva od loma
 • osiguranje od prekida rada uslijed požara i nekih drugih rizika

 • osiguranje objekta u izgradnji
 • osiguranje objekta u montaži
 • osiguranje apartmana
 • osiguranje pravne zaštite

Osiguranje robe u prijevozu

Ovo osiguranje pokriva gubitak i/ili oštećenje robe do kojeg dođe tijekom prijevoza bilo kojim prijevoznim sredstvom (cestovni, željeznički, pomorski i zračni prijevoz) u domaćem ili međunarodnom prijevozu uslijed osiguranih rizika.
 • Svi rizici – pokriveni su svi rizici gubitka ili oštećenja robe
 • Osnovni rizici – pokrivene su samo slijedeće opasnosti: 

  ○ prometna nezgoda prijevoznog sredstva
  ○ požar i eksplozija
  ○ elementarna nepogoda
  ○ krađa prijevoznog sredstva zajedno s robom

 • Dopunski rizici – pružaju se samo ako se posebno ugovore npr.: 

  ○ rizici koji ovise o prirodnim svojstvima robe (kvar robe, samozapaljenje, smrzavanje, odmrzavanje i sl.)
  ○ rat, štrajk, zapljena
  ○ rizik prijevoza novca, sajamske ili izložbene robe i sl.

 • Mogu se ugovoriti kao :

  ● pojedinačna polica: ugovara se za svaki prijevoz (pošiljku) zasebno
  ● generalna polica: obuhvaća sve osiguranikove prijevoze (pošiljke) unutar ugovorenog vremenskog razdoblja

Javna odgovornost

Ovim osiguranjem osigurava se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu nastalu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.

Pokrivena je odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti označenih u polici osiguranja do limita određenog policom osiguranja.

Čak i samo posjedovanje određene imovine može predstavljati ovakav rizik, npr. ukoliko predmet sa zgrade ili dio zgrade padne na prolaznike, šetače ili materijalne stvari trećih, u slučaju štete, oštećenomu za štetu odgovara vlasnik