Samoborska cesta 118b, 10000 Zagreb
hanfa novosti kantoci zastupanje

Donesene smjernice Hanfe za rješavanje odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima

Na 3. ovogodišnjoj sjednici Upravnog vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donesene su „Smjernice i Preporuke za postupanje po članku 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu“. 

Navedene smjernice donesene su u cilju zaštite potrošača, ujednačavanja poslovne prakse osiguratelja na hrvatskom tržištu i pravovremenog rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima.

Člankom 12. Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu propisana je obaveza osiguratelja da u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrdi osnovanost i visinu odštetnog zahtjeva te dostavi podnositelju zahtjeva ili obrazloženu ponudu za naknadu štete ili utemeljeni odgovor (ukoliko je upitna odgovornost za naknadu štete ili visina štete). 

Donesene smjernice detaljnije propisuju postupanje osiguratelja pa je, između ostalog, propisano da je prilikom zaprimanja i obrade odštetnog zahtjeva osiguratelj obavezan upoznati oštećenog s njegovim pravima u postupku, a kako bi oštećenik znao adekvatno postaviti odštetni zahtjev te da bi se izbjegli prijepori i nejasnoće u postupku rješavanja istog. 

Osiguratelj je po zaprimanju odštetnog zahtjeva dužan voditi računa o roku od 60 dana za njegovo rješavanje te aktivno komunicirati s oštećenikom i nastojati što prije pribaviti potrebne podatke, s obzirom da se rok od 60 dana ne produžava u slučaju traženja dodatne dokumentacije. 

U slučajevima kada postoji realna mogućnost da će propisani rok od 60 dana biti prekoračen osiguratelj je dužan oštećenoj osobi isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam, a ostatak kada i ako se za to ispune uvjeti. Obaveza isplate predujma propisana je i u slučajevima kada osiguratelj priznaje odgovornost za naknadu štete, ali je visina štete sporna.

Ukoliko se u odštetnom zahtjevu traži naknada štete plaćanjem popravka vozila u servisnoj radionici, osiguratelj je dužan pisano i transparentno obavijestiti stranku o svim eventualnim posljedicama takve odluke, poput mogućnosti da račun popravka vozila bude viši od iznosa na koji oštećeni ima pravo, nemogućnost naknade isplate nespornog iznosa na račun oštećenoga i drugo.

Ukoliko račun popravka odgovara procjeni štete osiguratelja, obaveza plaćanja računa nastupa odmah, a najkasnije u roku od 60 dana. Ako postoji razlika u iznosu računa i procijenjene štete osiguratelj će isplatiti nesporni dio bez odlaganja, uz detaljno obrazloženje oštećenom o nastaloj razlici.

U slučajevima kada je sporna visina štete ili kada ne priznaje odgovornost za naknadu štete, osiguratelj je obavezan dostaviti osiguraniku uputu o načinu podnošenja prigovora.

Uz navedene smjernice iz područja osiguranja na današnjoj sjednici Upravnog vijeća izdano je i rješenje kojim se društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba daje odobrenje za delegiranje poslova interne revizije na društvo MARK GABRIEL CONSULTING j.d.o.o. iz Zagreba te je Kristini Kusobrak, osnivačici obrta GT Win-Win, obrt za zastupanje u osiguranju iz Križevaca dana dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja

Detaljne objave s 3. ovogodišnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe možete pročitati ovdje. 

IZVOR: Hanfa

LINK na članak

Kantoci zastupanje

View All Posts